Tampereen yliopiston opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintopisteitä jopa viidestä eri opintokokonaisuudesta seuraamalla Finnconin ohjelmaa! Lisätietoja opintojen suorittamisesta ko. opintokokonaisuuden kontaktihenkilöltä.

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Suoritusmuoto: kriittinen luentopäiväkirja
Kontaktihenkilö: professori Frans Mäyrä

Suomen kirjallisuus
Suoritusmuoto: kriittinen luentopäiväkirja
Kontaktihenkilö: assistentti Markku Soikkeli

Englantilainen filologia
Suoritusmuoto: kriittinen luentopäiväkirja
Kontaktihenkilö: tutkija Mervi Miettinen

Tiedotusoppi/mediakasvatus
Suoritusmuoto: kriittinen luentopäiväkirja
Kontaktihenkilö: professori Sirkku Kotilainen

Sosiologia
Suoritusmuoto: kriittinen luentopäiväkirja
Kontaktihenkilö: professori Harri Melin